Heb je behoefte aan ambulante zorg? Dit zijn de pluspunten & de mogelijkheden

Het verschijnsel ambulante zorg is een zorgvariant, die in de zorgsector de laatste decennia een imposant opmars heeft gemaakt. Wat wordt er onder dit type zorg precies verstaan? Wat maken ambulante zorgvormen zo interessant en voordelig? En wat zijn in hoofdlijnen de mogelijkheden als je voor jezelf, of voor een familielid (zoals je ouders), op zoek bent naar ambulante zorgverlening? In dit artikel lees je de antwoorden op deze vragen.

Ambulante zorg: wat houdt dat eigenlijk in?

Onder ambulante zorg wordt zorgverlening verstaan, die buiten de zorginstellingen om plaatsvindt. De zorg staat dus feitelijk los van een fysiek gebouw. Daarom wordt dit type zorg ook wel aangeduid als extramurale zorg: zorg die georganiseerd wordt buiten de muren van een zorggebouw. Ambulant betekent: kunnende lopen. En dat is precies de kern van ambulante zorgverlening: de hulpverlener komt bij de cliënt thuis langs en voorziet de betrokkene van de gewenste zorg. De cliënt kan dus feitelijk gewoon thuis blijven wonen en hoeft niet verplaatst te worden naar een zorginstelling in de omgeving. Dat deze vorm van zorgverlening allerlei voordelen heeft, moge duidelijk zijn. Maar welke meerwaarde heeft ambulante zorgverlening écht te bieden voor zowel cliënten, de zorgverleners die dit werk doen en voor de overheid?

Wat ambulante zorgverlening zo interessant en aantrekkelijk maakt!

Voor de cliënt is ambulante hulp ideaal, omdat de betreffende hulpbehoevende persoon zelfstandig kan blijven functioneren. Een verhuizing naar een zorginstelling is (nog) niet nodig. Voor veel mensen die hulp van anderen nodig hebben - zoals ouderen, maar ook mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen -, is dit een uitermate prettige wetenschap. Ze kunnen in hun ouderen vertrouwde omgeving blijven wonen en hoeven niet hun koffers te pakken om naar een zorginstantie, een verzorgingstehuis of een ziekenhuis af te reizen.
Ook het gemak is natuurlijk ideaal: je hoeft als cliënt voor hulp de deur eigenlijk niet uit, want er komt iemand van de thuiszorg of een ambulant begeleider bij je langs die de juiste zorg verleent op het afgesproken moment.
Zeer interessant vanuit macroperspectief is dat ambulante zorgverlening voordeliger is dan zorg die in een instelling, zorgcentrum, bejaardentehuis of in een ziekenhuis wordt verleend. Er is al geen gebouw nodig, wat natuurlijk veel overheidskosten scheelt. Uiteindelijk profiteren alle Nederlanders, als belastingbetalers, en ook de Nederlandse overheid hier indirect van.

Belangrijke typen ambulante zorgverlening

Er zijn allerlei vormen van ambulante verzorging. Denk aan psychiatrische hulp, sociaalpsychologische ondersteuning, hulp bij het beheren van financiën, boodschappen doen en diverse vormen van thuiszorg op maat. Ook dagbehandelingen in de psychiatrie en hulp via poliklinieken worden gerekend tot de vele vormen die ambulante zorghulp aan kan nemen.

Delen