Heb je behoefte aan ambulante zorg? Dit zijn de pluspunten & de mogelijkheden

Het verschijnsel ambulante zorg is een zorgvariant, die in de zorgsector de laatste decennia een imposant opmars heeft gemaakt. Wat wordt er onder dit type zorg precies verstaan? Wat maken ambulante zorgvormen zo interessant en voordelig? En wat zijn in hoofdlijnen de mogelijkheden als je voor jezelf, of voor een familielid (zoals je ouders), op zoek bent naar ambulante zorgverlening? In dit artikel lees je de antwoorden op deze vragen.

Begeleid wonen: voor iedereen een passende woonruimte

Het fenomeen begeleid (zelfstandig) wonen is een van de vruchten van onze luxe Nederlandse verzorgingsstaat. Iedereen in ons land heeft het basisrecht op geschikte, dus passende woonruimte: mensen die volledig kunnen meedraaien in onze maatschappij, maar ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Om deze reden is wonen onder begeleiding vanaf de jaren 1950 als fenomeen ontstaan, in Nederland en in Vlaanderen. Vooral sinds de jaren 1970 maakte deze woonvorm een snelle ontwikkeling door, via de snelle groei van gezinsvervangende tehuizen.